A 2018. május 25-én hatályba lépett úniós adatvédelmi rendelet (GDPR) nyomán módosult az információs önrendelkezést szabályozó magyar jogszabály (röviden Info törvény) is.

A június 30-tól hatályos jogszabály rendelkezése szerint a GDPR  által az adatvédelmi felügyeleti hatóságra telepített feladat- és hatáskörök gyakorlója a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A NAIH hatáskörének gyakorlása kapcsán a törvény kifejezetten rendelkezik az arányosság elvének figyelembevételéről: a jogsértés első észlelése esetén elsősorban nem bírságolással, hanem az adatkezelő/adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik. (75/A. §)

Figyelem!

Ha még nincs adatvédelmi szabályzatod, akkor készítsd - készíttesd - el minél előbb. Az "elsősorban" azt jelenti, hogy a Hatóság megitélésétől, mérlegelésétől függ, hogy első esetben alkalmaz-e bírságolást vagy sem.

Címkék